445 (Kì I – tháng 1)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

01. Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình

02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị

TÂM LÍ HỌC – SINH LÍ HỌC LỨA TUỔI

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên – một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

04. Xây dựng tiêu chí giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên ngành Kinh tế

LÍ LUẬN GIÁO DỤC – DẠY HỌC

05. Sử dụng chế độ sinh hoạt hàng ngày làm phương tiện giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non

06. Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

07. Rèn luyện khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

08. Thực trạng và biện pháp nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

09. Sử dụng phương pháp “đóng vai” trong đào tạo kĩ năng giao tiếp cho điện thoại viên Vietnam Airlines

10. Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán cho học sinh lớp 10 ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh Tiền Giang)

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

12. Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

13. Rèn luyện kĩ năng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng cho học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật Sinh học 10

14. Nâng cao hiệu quả giờ dạy viết – loại hình văn bản kể cho sinh viên năm thứ nhất khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài viết liên quan