454 (Kì II – tháng 5)

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 01. Học tập phong cách nêu gương của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy trách nhiệm của...

453 (Kì I – tháng 5)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 01. Một số giải pháp trong đào tạo giáo viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 02. Thực...

452 (Kì II – tháng 4)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 01. Thực trạng quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 02. Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non...

451 (Kì I – tháng 4)

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 01. Tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân...

Số Đặc biệt tháng 4

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 1. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...

450 (Kì II – tháng 3)

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ...

449 (Kì I – tháng 3)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 01. Một số nội dung về quản lí hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ của hiệu trưởng các trường mầm non huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 02. Phát triển đội ngũ giảng...

448 (Kì II – tháng 2)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 01. Thực trạng quản lí hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ ở các trường mầm non huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 02. Thực trạng quản lí hoạt động bồi...

447 (Kì I – tháng 2)

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC 01. Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở dạy học môn Khoa học tự...

446 (Kì II – tháng 1)

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 01. Một số giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 02. Một số biện pháp nhằm...