Các số đã ra

445 (Kì I – tháng 1)

04/01/2020

QUẢN LÍ GIÁO DỤC 01. Nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình 02. Xây dựng ý thức tự học, tự rèn luyện cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị TÂM LÍ … Đọc tiếp “445 (Kì I – tháng 1)”