Đưa đầy đủ các nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo vào SGK mới

Đưa đầy đủ các nội dung giáo dục về chủ quyền biển đảo vào SGK mới.GD&TĐ – Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng...

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Tuyển sinh tiến sĩ có thể tổ chức từ một đến nhiều lần trong năm Quy chế nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước, tạo điều kiện hội nhập với...

Nội dung Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Nội dung Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan. Trước khi công...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thí điểm chuyển dần viên chức sang hợp đồng lao động ở những nơi có điều kiện

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thí điểm chuyển dần viên chức sang hợp đồng lao động ở những nơi có điều kiện. Những ngày qua, thông tin về việc có thể thí điểm không còn công chức, viên chức...

Làm chương trình, SGK mới: Chất lượng là trên hết

Làm chương trình, SGK mới: Chất lượng là trên hết. Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ Giáo...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chưa thí điểm chuyển viên chức sang hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chưa thí điểm chuyển viên chức sang hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS. Chiều 6/6, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ...

Bộ TT&TT Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Theo Quyết định 866/QĐ-BTTTT, Bộ TT&TT Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ Bộ trưởng và các Thứ trưởng lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ,...

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 __________ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

THÔNG TƯ Quy định về vấn đề thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy

THÔNG TƯ Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập ———————— Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12...

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Indonesia và Myanmar

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục với Indonesia và Myanmar. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Indonesia và Myanmar diễn ra từ ngày 22/8 đến 26/8, hai Bản ghi...