PHP & MySQL

Hướng dẫn Replace Url trong MySQl dành cho WordPress

13/01/2014

Trong một số trường hợp bạn không thể đổi URL của website wordpress trong admincp được, thì các bạn có thể vào phpmyadmin của hosting để Replace Url lại cho đúng với domain của mình, bao gồm site url, url hình ảnh, menu các kiểu. Đổi với Hosting cPanel thì các bạn vào quản trị … Đọc tiếp “Hướng dẫn Replace Url trong MySQl dành cho WordPress”