447 (Kì I – tháng 2)

ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

01. Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở dạy học môn Khoa học tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

03. Các yếu tố tác động đến quản lí phát triển năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung cấp trong bối cảnh hiện nay

04. Biện pháp giải trình vì một nền giáo dục “không ai bị bỏ lại phía sau”

LÍ LUẬN GIÁO DỤC – DẠY HỌC

05. Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hiểu nghĩa của từ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

06. Vận dụng phương pháp trực quan hành động nhằm nâng cao năng lực học tiếng Việt như “ngôn ngữ thứ hai” cho học sinh tiểu học người dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang

07. Sự cần thiết của phương pháp tích hợp trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay

08. Thiết kế tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

09. Nghiên cứu một tình huống dạy học hệ số góc của đường thẳng theo hướng phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học phổ thông

10. Vận dụng phân loại tư duy Bloom và phân loại tư duy MATH để đánh giá mức độ suy luận thống kê y học của sinh viên ngành Y

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

THỰC TIỄN GIÁO DỤC

12. Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp trong đào tạo theo tiếp cận năng lực tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI

13. Kiến tạo môi trường ứng xử văn hóa, văn minh phù hợp với cộng đồng học sinh đa văn hóa – tôn giáo ở Na Uy

 

Bài viết liên quan