Top 10 Luật về cấp phép và quy regulartại địa phương được xếp hạng cao nhất – https://ptc.org.vn

https://ptc.org.vn tổng hợp và liệt ra những Luật về cấp phép và quy regulartại địa phương dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những thông tin bổ ích nhất

thuvienphapluat.vn|1.Quy định về xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 19 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1432 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt:
 • Website: thuvienphapluat.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://thuvienphapluat.vn/cong-dong-dan-luat/quy-dinh-ve-xin-giay-phep-xay-dung-cong-trinh-quang-cao-204733.aspx. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

thuvienphapluat.vn|2.Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN 2022 Thông tư cấp Giấy phép …

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 20 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(471 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt:
 • Website: thuvienphapluat.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Van-ban-hop-nhat-06-VBHN-NHNN-2022-Thong-tu-cap-Giay-phep-cua-ngan-hang-thuong-mai-506920.aspx. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

hoaiduc.hanoi.gov.vn|3.Tra cứu thủ tục hành chính – UBND Huyện Hoài Đức

 • Tác giả: hoaiduc.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 30 ngày trước
 • Xếp hạng: 4(1128 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Trường hợp đề nghị cấp GPXD tạm thì tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm”; – Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo …
 • Website: hoaiduc.hanoi.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ http://hoaiduc.hanoi.gov.vn/tra-cuu-tthc%3Fp_p_id%3D1_WAR_portaltthcportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_1_WAR_portaltthcportlet_id%3D14110%26_1_WAR_portaltthcportlet_coQuan%3D2904%26_1_WAR_portaltthcportlet_redirect%3D%252Ftra-cuu-tthc%253Fp_p_id%253D1_WAR_portaltthcportlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_count%253D1%2526_1_WAR_portaltthcportlet_id%253D14111%2526_1_WAR_portaltthcportlet_coQuan%253D2904%2526_1_WAR_portaltthcportlet_mvcPath%253D%25252Fhtml%25252Fportlet%25252Ftthc%25252F%25252Fthutuc_detail.jsp%2526_1_WAR_portaltthcportlet_linhVuc%253D5153%26_1_WAR_portaltthcportlet_mvcPath%3D%252Fhtml%252Fportlet%252Ftthc%252F%252Fthutuc_detail.jsp%26_1_WAR_portaltthcportlet_linhVuc%3D5153. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

soxd.thainguyen.gov.vn|4.TTHC cấp huyện – Sở Xây Dựng Thái Nguyên

 • Tác giả: soxd.thainguyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 6 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1558 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: – Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép …
 • Website: soxd.thainguyen.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://soxd.thainguyen.gov.vn/tthc-cap-huyen%3Fp_p_id%3D1_WAR_portaltthcportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_1_WAR_portaltthcportlet_id%3D32212%26_1_WAR_portaltthcportlet_mvcPath%3D%252Fhtml%252Fportlet%252Ftthc%252Fthutuc_detail.jsp. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

dichvucong.binhdinh.gov.vn|5.Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

 • Tác giả: dichvucong.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(769 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt: d) Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; đ) Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát …
 • Website: dichvucong.binhdinh.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc%3FmaThuTuc%3D22510. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

dichvucong.mic.gov.vn|6.Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí điện tử

 • Tác giả: dichvucong.mic.gov.vn
 • Ngày đăng: 26 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1342 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 2
 • Tóm tắt: – Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Báo chí để đảm nhiệm …
 • Website: dichvucong.mic.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://dichvucong.mic.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen%3Fp_p_id%3Dmicdichvucong_WAR_egovtracuuportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_micdichvucong_WAR_egovtracuuportlet_jspPage%3D%252Fhtml%252Ftracuutthc%252Fdetailtthc.jsp%26_micdichvucong_WAR_egovtracuuportlet_idtthc%3D5464%26_micdichvucong_WAR_egovtracuuportlet_coQuanQuanLy%3D0%26_micdichvucong_WAR_egovtracuuportlet_linhVuc%3D0. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

moh.gov.vn|7.Cải cách quy định kinh doanh của ngành Xây dựng và những bài …

 • Tác giả: moh.gov.vn
 • Ngày đăng: 0 ngày trước
 • Xếp hạng: 1(1172 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 4
 • Xếp hạng thấp nhất: 3
 • Tóm tắt:
 • Website: moh.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://moh.gov.vn/web/cchc/tin-tuc/-/asset_publisher/BDoKnDT9kMF6/content/cai-cach-quy-inh-kinh-doanh-cua-nganh-xay-dung-va-nhung-bai-hoc-kinh-nghiem-thanh-cong%3FinheritRedirect%3Dfalse%26redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fmoh.gov.vn%253A443%252Fweb%252Fcchc%252Ftin-tuc%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_BDoKnDT9kMF6%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Drow-0-column-2%2526p_p_col_count%253D1%2526_101_INSTANCE_BDoKnDT9kMF6_advancedSearch%253Dfalse%2526_101_INSTANCE_BDoKnDT9kMF6_keywords%253D%2526_101_INSTANCE_BDoKnDT9kMF6_delta%253D20%2526p_r_p_564233524_resetCur%253Dfalse%2526_101_INSTANCE_BDoKnDT9kMF6_cur%253D2%2526_101_INSTANCE_BDoKnDT9kMF6_andOperator%253Dtrue. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

moj.gov.vn|8.Hướng dẫn một số quy định về cấp giấy phép xây dựng – Bộ Tư pháp

 • Tác giả: moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 29 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(1082 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 3
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; …
 • Website: moj.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx%3FItemID%3D179. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

dichvucong.danang.gov.vn|9.Cơ quan thực hiện – Thủ tục hành chính – Cổng dịch vụ công Đà Nẵng

 • Tác giả: dichvucong.danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 22 ngày trước
 • Xếp hạng: 5(1859 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) ; Mẫu đơn, tờ khai ; Trình tự thực hiện. 1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành …
 • Website: dichvucong.danang.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://dichvucong.danang.gov.vn/web/guest/thu-tuc-hanh-chinh%3Fp_p_id%3Dthutuchanhchinh_WAR_dngdvcportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_thutuchanhchinh_WAR_dngdvcportlet_maThuTuc%3D2.001594.000.00.00.H17%26_thutuchanhchinh_WAR_dngdvcportlet_jspPage%3D%252Fhtml%252Fthutuchanhchinh%252Fchitiettthc.jsp. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

sotuphap.camau.gov.vn|10.Quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

 • Tác giả: sotuphap.camau.gov.vn
 • Ngày đăng: 25 ngày trước
 • Xếp hạng: 3(707 lượt đánh giá)
 • Xếp hạng cao nhất: 5
 • Xếp hạng thấp nhất: 1
 • Tóm tắt: Nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện là địa điểm thực tế được phép đậu, đỗ mà phương tiện đó đậu, đỗ nhiều nhất trong 12 tháng liên tục do chủ phương tiện …
 • Website: sotuphap.camau.gov.vn

⭕⭕Links mua:➡️➡️➡️ https://sotuphap.camau.gov.vn/wps/portal/trangchitiet/!ut/p/z1/tVXLbsIwEPwWDhwjO3YecCQV0IdqaEop8QW5wUlciBMSB8rf16D20KoprZB9Wdkez6zGq11AwQJQyXYiZUoUkm30PqLe0p3e3YyDK0jgfDqCD0NngsnM88IAgTmggJaxWIGob3POesi1oOcmluNzbPVd27MQ9BMcrxybO8kRHUtVqgxEdaGaMmPlRrxUrDp04edBLRTvQlmIVSNTVTGZVnXdhUpI1cR1sxZcavApxllz4FKmTGYnAESWrwWRDZ7PZU71NWxZA6jf0xOkhcEl8APw_WUQogBDOJ6gHwFfRCKdpN-aZKiz2Am-B0-yqHL9G4__NPv6rAK6UOEMvWuW3jdK7ztm6T2z9NgoPTFrDjFrDjFbmMRsYY7Mej-61Pvb3xrnsfXqqSJet1s60MOgkIq_KbAwOw3KPO_hg7UOe_tZkqX58n6I3T-ETdrpvANYqFKq/. ✅✅✅【Nếu bạn có nhu cầu đặt quảng cáo liên hệ: 0936 606 777 – 0932 6789 46. Đội ngũ chúng tôi sẽ thiết kế tin bạn nổi bật nhất.】

Với những thông tin chia sẻ trên về Luật về cấp phép và quy regulartại địa phương trên các trang thông tin chính thống và độ tin cậy cao sẽ giúp các bạn có thêm thông tin hơn .

Bài viết liên quan

Được quan tâm

Cộng đồng chia sẻ và cung cấp danh sách top mọi lĩnh vực. Hãy cùng chúng tôi khám phá và chia sẻ.

Đặt banner quảng cáo giá 500k/ 1 banner và 1 liên kết. Đặt thêm links: 300k/1 links. Hotline đặt quảng cáo: 0936 606 777.

thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt

Chúng ta cần quan tâm đến việc xử lý phế liệu sau khi thu mua. Để đảm bảo an toàn cho môi trường và con người, phế liệu cần được xử lý đúng cách trước khi sử dụng hoặc tái chế. Các quy trình xử lý phế liệu bao gồm phân loại, tách chất và tái chế.
Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Thu mua phế liệu Phúc Lộc Tài

Tuy nhiên, trước khi tiến hành mua phế liệu, người mua cần kiểm tra kỹ các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu và xuất xứ của phế liệu để tránh mua phế liệu bị trộn lẫn hoặc không rõ nguồn gốc.
báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá xà gồ xây dựng,..

Tôn thép Sáng Chinh

Nhà phân phối và mua bán: Thép hình, Thép hộp, Thép ống, Thép tấm, tôn, xà gồ.Sắt thép là một trong những vật liệu xây dựng không thể thiếu trong các công trình xây dựng hiện đại.
Seo việt

Seo việt

Seo việt chuyên cung cấp dịch vụ seo, thiết kế website. Nếu bạn muốn phát triển kinh doanh trực tuyến, đây là những dịch vụ không thể bỏ qua.
Khoan cắt bê tông 247

Giá khoan cắt bê tông

Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu và đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công các công trình xây dựng.
Máy phát điện công nghiệp Võ Gia

Máy phát điện công nghiệp

Chúng tôi cung cấp các loại máy phát điện của các thương hiệu nổi tiếng như: Máy phát điện cummins, Máy phát điện Doosan.Do đó, việc tư vấn và lắp đặt máy phát điện công nghiệp nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong ngành.
Phế liệu Nhật Minh

Thu mua phế liệu giá cao

Nhật Minh chuyên thu mua các loại như:Phế liệu inox, Phế liệu nhôm, Phế liệu sắt, Phế liệu đồng. . Quá trình thu mua phế liệu được thực hiện bởi các doanh nghiệp thu mua phế liệu, hoặc các cơ sở chế biến phế liệu.
Lắp đặt camera Tphcm

Lắp đặt camera

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt camera Tphcm, Lắp đặt camera quận 7, lắp đặt camera quận gò vấp. Điều này giúp cho việc giám sát trở nên chính xác hơn, cải thiện đáng kể khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp.
Taxi nội bài, đặt xe sân bay

Dịch vụ taxi nội bài Hà nội

Đặt xe sân bay Phúc Hà Đặt xe Hà nội - Taxi Nội Bài giá rẻ - Dịch vụ taxi nội bài,Taxi nội bài, Taxi gia đình, Đặt xe đường dài, Taxi nội bài 7 chỗ. Khách hàng có thể đặt dịch vụ taxi nội bài Hà Nội trực tiếp qua điện thoại hoặc qua các ứng dụng đặt xe trực tuyến.
Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Thu mua phế liệu Thịnh Vượng

Khảo Sát Báo Giá Nhanh Chóng. Thu Mua Phế Liệu Công Trình. Tuy nhiên, việc thu mua phế liệu cũng cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người dân, đồng thời tránh những tác động tiêu cực đến môi trường.
Báo giá thép hình, báo giá thép hộp, báo giá thép ống, báo giá tôn xây dựng, báo giá xà gồ xây dựng

Sắt thép xây dựng

Cập nhật bảng giá thép hình, giá thép ống, giá thép tấm, giá thép hộp. Nó được sử dụng trong rất nhiều công trình từ nhà ở đến cầu đường, từ tòa nhà cao tầng đến nhà máy sản xuất.
escort bursa, escort diyarbakır, escort diyarbakır, escort elazığ, elazığ escort, adana escort, malatya escort, eskişehir escort, izmit escort, izmit escort, ankara escort, ankara escort, van escort, van escort, mersin escort, mersin escort, istanbul escort, izmir escort, konya escort, konya escort, konya escort, konya escort, konya escort, escort konya, meram escort, erzurum escort, malatya escort, rent a car chisinau, chirie auto, porno izle, porno, porno izle, porno, esmer porno, sikiş izle, Filme xxx, esmer porno, xhamster, xhamster, rus porno, anal porno, porno seyret, türk porno, amatör porno, liseli porno, hd porno, sarışın porno, mobil porno, xnxx porno, izmir escort, Kuşadası escort, Eskişehir escort, Adana escort, Ankara Escort, Gaziantep evden eve nakliyat, Alanya escort, Bursa escort,
rent car chisinau, inchirieri auto chisinau,
rent a car chisinau chirie auto chisinau
car rental chisinau